top of page

Várható megjelenés: 2024. szeptember 13.

 

Több mint 60 levél és fotó egy kötetben

.

Munkácsy Mihály mélységekben és magasságokban bővelkedő életét úgyszólván minden magyar ember ismeri vagy ismerni véli. Pedig az Emlékeim címmel többször megjelent visszaemlékezései életének csak az első szakaszát ölelik fel. Addig a pontig, amikor tizenkilenc évesen megvált első, szeretett mesterétől, Szamossy Elektől, hogy annak tanácsa szerint a fővárosban, illetve a külföldi festőakadémiákon képezze tovább magát. Innentől további sorsa – magánélete és szakmai pályafutása – jobbára csak a leveleiben követhető nyomon, azok között is elsősorban a nagybátyjával, Reök Istvánnal folytatott levelezésében. Küzdelmes évek tanúságtételei e levelek. A Békéscsabán élő „Pista bácsi” és családja volt Munkácsy számára az erkölcsi és szellemi referenciapont, és nem utolsósorban az otthon, ahova haza-hazatért, akkor is, amikor már régóta külföldön élt és alkotott. Munkácsy életének soron következő évtizedéről van tehát szó, arról az időszakról, amikor a leginkább sorsdöntő változások történtek mind a szakmai karrierjében, mind pedig a magánéletében. Hiánypótló kötetünk ezt az életszakaszt a nagybácsi és nevelt fia levelezésén keresztül intim közelségbe hozva mutatja be oly módon, hogy egyszersmind ráirányítja a figyelmet a nagybácsi által írott egyes levélrészletekre, amelyek nem csupán egy adott élethelyzetre reflektáltak, hanem feltételezhető, hogy ezen túlmenően is jelentős hatással voltak Munkácsy jellemének, művészetének alakulására. A kötet természetesen közli magát a levelezést is, ami Reök István és Munkácsy Mihály között folyt, de előbbi fiának, Reök Ivánnak sorai is bekerültek e rendkívüli képes kötetbe.

 

 

Reök György Aba: Reök–Munkácsy levelek 1865–1875/Előjegyzés

6 390 Ft Szokásos ár
5 112 FtAkciós ár
2024. szeptember 13.
    bottom of page