top of page

Várható megjelenés: 2024. október

 

A Trianon album:

* 400 oldal

* 300 fotó

* 100 dokumentum

* 40 térkép

 

 

A Magyar Külügyi Társaság, tapasztalva egyrészről azt a meleg érdeklődést, amely irányadó külföldi körökben jelenleg fokozottan fordul Magyarország felé, s amely a trianoni szerződés által ránk mért igazságtalanság revízióját sürgeti, másrészt pedig eleget óhajtva tenni annak az általános kívánságnak, hogy a művelt világ Trianon tarthatatlanságáról tárgyilagos és szakszerű felvilágosítást kapjon: vezetőségének több oly tagját, akik az idevágó egyes kérdésekkel már évek óta behatóan foglalkoznak, sőt azoknak bel-és külföldön, az élő szó és a nyomtatott betű erejével huzamosabb idő óta harcos katonái is, ennek a nagy problémának önálló, de mégis szerves egészbe olvadó tanulmányokban leendő megírására kérte fel.

Mivel azonban nemcsak a külföldi érdeklődő közönség felvilágosítása szükséges, hanem itthon is érezzük egy, a trianoni kérdés sokoldalú anyagára vonatkozó s a művelt közönség igényeihez mért, rendszeresen feldolgozott tájékoztatás sürgősségét: ez a kettős szempont érlelte meg ennek a műnek a közzétételét, mely azonos szöveggel, de külön magyar és külön angol kiadásban jelenik meg avégből, hogy hirdesse a mi igazunkat széles e világon.

Adja a Gondviselés, hogy ezek a munkálatok eredményesen szolgálják a nagyvilág felvilágosításának és a magyar igazság diadalának az eszméjét.

 

Gróf Apponyi Albert, a Magyar Külügyi Társaság elnöke

 

A kötet szerzői és írásaik:

 

Gróf Apponyi Albert, a Magyar Külügyi Társaság elnöke:

Magyarországnak és a rovására megnagyobbodott államoknak történelmi hivatása

 

Horváth Jenő, a Magyar Külügyi Társaság igazgatója:

A Trianoni szerződés diplomáciai története

 

Lukács György, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke:

A Trianoni szerződés igazságtalanságai

 

Eöttevényi Olivér, a Magyar Külügyi Társaság ügyvezető alelnöke:

A Trianoni szerződés kulturális következményei

 

Földes Béla, a Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácstagja és szakosztályi elnöke:

A Trianoni békeparancs hatása a magyar közgazdaságra

 

Báró Wlassics Gyula, a Magyar Külügyi Társaság társelnöke:

A Trianoni szerződés jogi orvoslása a nemzetek szövetsége és döntőbíróság útján

 

Berzeviczy Albert, a Magyar Külügyi Társaság elnökhelyettese:

A Trianoni szerződés földrajzi megvilágításban

 

Nagy Emil, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke:

Az út az orvoslás felé

 

Gróf Apponyi Albert: Igazságot Magyarországnak! / Előjegyzés

11 990 Ft Szokásos ár
9 592 FtAkciós ár
2024. október
    bottom of page