top of page

Fordította: Nyizsnyánszki Ferenc

Sajtó alá rendezte és a képmellékleteket összeállította: Borovi Dániel

A jegyzeteket írta: Borovi Dániel és Nyizsnyánszki Ferenc

 

Ferenc József osztrák császár és magyar király ifjúkori naplóját első ízben veheti kézbe a magyar olvasó. Kiadásunk több forrásszöveget foglal magában. Első része a kilencéves főherceg és idősebb öccse, Ferdinánd Miksa 1839 őszén tett alsó-ausztriai utazásáról szóló beszámoló, amelyet valószínűleg szülei számára készített. Ezt követi a tulajdonképpeni napló, amely 1843. augusztus 18-án, Ferenc József tizenharmadik születésnapjával indul, amikor V. Ferdinánd császár és király ezredessé és a 3. dragonyosezred tulajdonosává nevezte ki. Az eleinte naponta, később változó intenzitással vezetett feljegyzések segítségével 1848. március 13-ig, a bécsi forradalom első eseményéig követhetjük nyomon a hamarosan egy egész birodalom irányításának feladatát megkapó főherceg életét.

A naplójegyzetekben még nem az 1848–1849-es magyar szabadságharcot leverő „véreskezű” ifjú császár, sem pedig a dualizmus mitikussá vált „Ferenc Jóskája” jelenik meg, hanem egy, a környezetét kíváncsian szemlélő kamasz fiú, aki ekkor még nem sejti, hogy neve és alakja idővel egy birodalom és egy korszak szimbólumává válik. Mindenesetre már a naplóban megmutatkoznak később legendássá vált személyiségjegyei: kötelességtudása, rendszeretete és tekintélytisztelete; de a kamaszkor nehézségei, és ennek nyomán olykor az önreflexió is beszűrődnek a napló szövegébe. A bejegyzésekben a kötelezettségek, tanórák, hadgyakorlatok mellett plasztikusan mutatkoznak meg a kiterjedt Habsburg família szinte egész Európát behálózó családi kapcsolatai, a főherceg szoros viszonya édesanyjával, Zsófia főhercegnével, valamint Ferenc József egész életében jellemző vonzalma a vadászat és a színház iránt. A napló legélvezetesebb fejezetei talán a főhercegek képzési programjának részét képező, a birodalom egyes vidékeinek megismerését célzó tanulmányi kirándulásokat bemutató bejegyzések, amelyek 1844-ben és 1845-ben Ferenc József észak-itáliai, 1843-ban pedig magyarországi élményeit összegzik.

A napló első magyar nyelvű kiadását gazdag képanyag, valamint a helyszínek, események, és különösképp a család szövevényes kapcsolatainak jobb megértését segítő jegyzetapparátus kíséri.

 

Ferenc József: Ifjúkori napló 1839–1848

5 590 Ft Szokásos ár
4 472 FtAkciós ár
    bottom of page