ARANY JÁNOS IRODALOMTÖRTÉNETE LETÖLTHETŐ ITT

AZ IRODALOMTÖRTÉNET KRITIKAI SZÖVEG LETÖLTHETŐ ITT

A SZÉPTAN  (AESTHETICA) TELJES KRITIKAI SZÖVEGE LETÖLTHETŐ ITT

ARANY JÁNOS MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETE – TARTALOMJEGYZÉK

Közzéteszi és bevezetéssel ellátta
Pap Károly, 1910

 

 


TARTALOM
 

BEVEZETÉS

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
RÖVID KIVONATBAN

1. §. Értelmezés. Felosztás.

ELSŐ SZAKASZ - ÓKOR

2. §. Áttekintés.

A) Külső viszonyok.

3. §. A magyarok eredete, rokonsága.

4. §. A régi magyarok polgári élete, vallása, erkölcse, szokásai.

B) Benső viszonyok.

5. §. A nyelv eredete, rokonsága, ősi állapotja.

6. §. A magyar nyelvjárások.

7. §. A hun-magyar írásmesterségről.

8. §. A hun-magyar költészet.

9. §. A hun mondakör.

10. §. A magyar mondakör.

MÁSODIK SZAKASZ. - KÖZÉPKOR.

11. §. Felosztás.

ELSŐ IDŐSZAK. Szent Istvántól az Árpád-ház kihaltáig.

A) Külső viszonyok.

12. §. Történeti áttekintés.

13. §. Műveltség, tudomány.

14. §. A magyar nyelv a polgári életben és az egyházban.

B) Benső viszonyok.

15. §. Költészet.

16. §. A nyelv írott emlékei.

MÁSODIK IDŐSZAK. Az Árpád-ház kihaltától a XV. század közepéig.

A) Külső viszonyok.

17. §. Történeti áttekintés.

18. §. Műveltség, tudomány.

19. §. A magyar nyelv a nyilvános életben.

B) Benső viszonyok.

20. §. A népi költészet.

21. §. A nyelv írott emlékei.

22. §. Folytatás - Írott emlékek.

HARMADIK IDŐSZAK. A XV. század közepétől a mohácsi vészig.

A) Külső viszonyok.

23. §. Országos és műveltségi állapotok.

24. §. Képzőművészetek. - Iskolák, könyvtárak.

25. §. A magyar nyelv a nyilvános életben.

B) Benső viszonyok.

26. §. Költészet.

27. §. Prózai irodalom.

HARMADIK SZAKASZ. - ÚJKOR.

1. §. Felosztás.

ELSŐ IDŐSZAK. 1526-1606.

2. §. Külső viszonyok.

3. §. A magyar nyelv a nyilvános életben.

4. §. Vallási irodalom.

5. §. Világi irodalom. - A nyelvtudomány.

6. §. Tudományos és történeti irodalom.

7. §. Költészet. Az eposz.

8. §. Regés énekek.

9. §. Történeti énekek.

10. §. Bibliai énekek. Tanköltészet.

11. §. Lantos költészet.

12. §. Drámai költészet.

13. §. A verselés külformája.

MÁSODIK IDŐSZAK. 1606-1711.

14. §. Külső viszonyok.

15. §. Vallási irodalom. Pázmán. Vitázó iratok.

16. §. Vallási irodalom. Molnár Albert.

17. §. Vallási irodalom. - Vége.

18. §. Világi irodalom. - A nyelvtudomány.

19. §. Tudományos irodalom. - Történet.

20. §. Költészet.

21. §. Lantos költészet. - Tanköltemény.

22. §. Elbeszélő költészet. - Zrínyi.

23. §. Elbeszélő költészet. - Liszti, Gyöngyösi.

24. §. Drámai költészet.

HARMADIK IDŐSZAK: 1711-1772.

25. §. Külső viszonyok.

26. §. Prózai irodalom.

27. §. Költői irodalom. Lantos költészet.

28. §. Elbeszélő és színköltészet.

NEGYEDIK SZAKASZ - LEGÚJABB KOR.

1. §. Áttekintés.

ELSŐ IDŐSZAK: 1772-1811.

2. §. Az irodalom ujraéledése.

3. §. A nyelv ügye.

4. §. Irodalmi társulatok. Első rendes szintársaság.

5. §. Folyóiratok.

6. §. A műpróza fejlődése.

7. §. Nyelvtani irodalom.

8. §. A tudományos irodalom főbb vonásai.

9. §. Költészet.

10. §. A franczia iskola.

11. §. A franczia iskola. Folytatás.

12. §. A latin iskola.

13. §. Latin iskola. Virág.

14. §. A népies irány.

15. §. Az új iskola előzői.

16. §. Önálló költők. Csokonai.

17. §. Kisfaludy Sándor.

MÁSODIK IDŐSZAK: 1811-1848.

18. §. A nyelv átalakulása.

19. §. Irodalmi társulatok. Nemzeti szinház.

20. §. Folyóiratok.

21. §. A műpróza fejlődése.

22. §. Költészet. Áttekintés.

A) Lantos költészet.

23. §. Kazinczy Ferencz.

24. §. Berzsenyi.

25. §. Kis János és többek.

26. §. Kölcsey.

27. §. Kisfaludy Károly.

28. §. Vörösmarty, Bajza és többek.

29. §. Garay és kortársai.

30. §. A legújabb iskola. Petőfi.

31. §. Petőfi életvázlata. Művei.

32. §. Folytatás. Tompa.

B) Elbeszélő költészet.

33. §. Eposzi kisérletek.

34. §. Eposz. Folytatás.

35. §. Költői elbeszélés.

36. §. Regény- és novellairodalmunk.

C) Drámai költészet.

37. §. Tájékozás.

38. §. Kisfaludy Károly.

39. §. Vörösmarty és mások.

40. §. Katona József.

41. §. Szigligeti és az újabbak.

42. §. Czakó, Hugó Károly, stb.

© 2019 Erdélyi Szalon Kiadó Kft.

Minden jog fenntartva.

Felhasználás és adatvédelem.

 

Tel.: 06 26 950 968 

Mobil: 06 70 637 7773

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube